Instalacje OZE w Gminie Urzędów
Korzystając ze wzoru na ciepło właściwe wody:
Q = cw * m * dT
gdzie: Q – ilość dostarczonego ciepła, m – masa wody, dT – przyrost temperatury (w stopniach 0C), cw = 4190 J/(kg*K) – ciepło właściwe wody,

można wyznaczyć ile wody udało się podgrzać dzięki zainstalowanym w ramach projektu instalacjom solarnym i kotłom na biomasę.

Tabela 1 zawiera obliczenia ilości podgrzanej wody przez kolektory i kotły zainstalowane w ramach projektu dla dwóch scenariuszy: podgrzanie wody o 20 i 30 0C.

Tabela 1

Przyrost temperatury wody Ilość energii wytworzonej przez solary i kotły Ilość podgrzanej wody
20 0C 3880398.38 kWh 166,699,691.74 litrów
30 0C 3880398.38 kWh 111,133,127.83 litrów

 

 

house1

Ogółem w ramach projektu zainstalowanych zostanie: 377 instalacji solarnych i 5 kotłów na biomasę.

Zatem średnia efektywność zainstalowanych instalacji wynosi: 295.94 %.