Instalacje OZE w Gminie Urzędów
Na mapie zaznaczono instalacje kotłów na biomasę. Dla poprawienia czytelności mapy użyto grupowania (klastry) markerów. Liczby na ikonach klastrów oznaczają ilość instalacji, które zostały zgrupowane w klaster.
Legenda:

 
kocioł na biomasękocioł na biomasę 23-25 kW